Author Archives: Thủy Tiên Nguyễn

Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất và vai trò

Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất và vai trò của xã hội hóa giáo dục như thế nào đối nên giáo dục của nước ta? Đây là một trong những vấn đề đang được Đảng và Nhà nước rất chú ý đến. Cùng tìm hiểu ngay những vấn đề này qua bài… Read More »

Quảng cáo trực tuyến là gì? Khái niệm và ưu điểm

Quảng cáo trực tuyến là gì? Quảng cáo trực tuyến có những ưu điểm như thế nào sao với những công cụ marketing khác. Cúng Khoaluantotnghiep tìm hiểu ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về loại hình quảng cáo này. 1. Quảng cáo trực tuyến là gì? Cũng như các loại hình… Read More »

Truyền thông marketing là gì? Vai trò và công cụ

Truyền thông marketing là gì? Khái niệm và bản chất của truyền thông marketing? Vai trò và mối quan hệ giữa truyền thông marketing với xúc tiến thương mại như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay những vấn đề này qua bài viết sau đây. 1. Truyền thông Marketing là gì?       “Truyền thông… Read More »

Cơ sở lý luận về chiến lược marketing du lịch

Một số khái niệm chiến lược marketing du lịch cũng như nội dung của chiến lược marketing du lịch bao gồm: Chiến lược sản phẩm du lịch, chiến lược giá, chiến lược phân phối,.. Cùng khoaluantotnghiep tìm hiểu ngay những khái niệm này qua bài viết dưới đây. 1. Khái niệm về chiến lược marketing… Read More »