Trang chủ / Quản lý nhà nước / Khái niệm hợp tác xã là gì? Ưu và nhược điểm của hợp tác xã

Từ lâu hợp tác xã đã không còn gì xa lạ đối với hợp tác xã, đặc biệt là với đất nước đang phát triển với nền kinh tế nông nghiệp như hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu rõ được khái niệm hợp tác xã là gì cũng như những đặc điểm và ưu nhược điểm của hợp tác xã. Cùng chúng thôi tìm hiểu ngay những vấn đề này qua bài viết sau đây.

hinh-anh-hop-tac-xa-la-gi-1

Xem thêm: 

Cơ quan hành chính Nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại

Tổng quan về quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng

1. Khái niệm hợp tác xã là gì

Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và được điều hành bởi một nhóm các cá nhân vì lợi ích chung của họ. Hợp tác xã được Liên minh quốc tế hợp tác xã định nghĩa là “một hiệp hội tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn hóa và nguyện vọng thông qua các doanh nghiệp đồng sở hữu và kiểm soát dân chủ”.

Hợp tác xã cũng có thể được định nghĩa là một doanh nghiệp thuộc sở hữu và thuộc quyền kiểm soát của những người sử dụng dịch vụ do hợp tác xã cung cấp hoặc của những người làm việc ở đó. Khía cạnh khác nhau liên quan đến hợp tác xã là trọng tâm của nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế hợp tác xã.

2. Đặc Điểm Của Hợp Tác Xã

Hợp tác xã vừa là tổ chức kinh tế vừa là tổ chức xã hội

 • Là một tổ chức kinh tế , hợp tác xã là một doanh nghiệp được thành lập nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm lợi ích của người lao động của tập thể và của xã hội.
 • Là một tổ chức xã hội, hợp tác xã là nơi người lao động nương tựa và gíup đỡ lẫn nhau trong sản suất cũng như trong đời sống vật chất và tinh thần.

Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc

 • Tự nguyện gia nhập và ra khỏi hợp tác xã.
 • Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi.
 • Quản lý dân chủ và bình đẳng.
 • Phân phối đảm bảo lợi ích xã viên và  phát triển của hợp tác xã.
 • Hợp tác và phát triển cộng đồng

Đầu tiên, xét về góc độ kinh tế, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế mang tính xã hội. Tính xã hội của hợp tác xã thể hiện ở chỗ:

 •  Nguyên tắc phân chia lợi nhuận

Một phần lợi nhuận trong hợp tác xã dùng để trích lập các quỹ, được phân chia cho việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa – xã hội chung của cộng đồng dân cư địa phương …

Một phần lợi nhuận khác cần được phân phối lại cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ. Do vậy mà kể cả những thành viên góp vốn ít nhưng vẫn có cơ hội được nhiều lợi nhuận hơn người góp nhiều.

 • Tổ chức quản lí: thành viên hợp tác xã có quyền biểu quyết ngang nhau.
 • Hợp tác xã được thành lập để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho các thành viên, thúc đẩy sự phát triển và góp phần hạn chế thất nghiệp trong xã hội.

hinh-anh-hop-tac-xa-la-gi-2

Thứ hai, có số lượng thành viên tối thiểu là 7.

Thứ ba, xét về góc độ pháp lý Hợp tác xã có  tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn của mình.

Thứ tư, thành viên hợp tác xã góp vốn đồng thời cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã hoặc người lao động trong hợp tác xã. Nếu không sử dụng sản phẩm dịch vụ trong thời gian 3 năm trở lên hoặc không làm việc trong hợp tác xã quá 2 năm thì mất tư các thành viên.

3. Ưu và nhược điểm của loại hình hợp tác xã

3.1. Ưu điểm loại hình hợp tác xã

 • Có thể thu hút được đông đảo người lao động tham gia;
 • Việc quản lý hợp tác xã thực hiện trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng nên mọi xã viên đều bình đẳng trong việc tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn;
 • Các xã viên tham gia hợp tác xã chỉ chịu trách nhiệm trước các hoạt động của hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã.

3.2. Nhược điểm loại hình hợp tác xã

Hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp tác xã cũng có những hạn chế nhất định như:

 • Không khuyến khích được người nhiều vốn
 • Nhiều kinh nghiệm quản lý, kinh doanh tham gia hợp tác xã do nguyên tắc chia lợi nhuận kết hợp lợi ích của xã viên với sự phát triển của hợp tác xã;
 • Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông;
 • Sở hữu manh mún của các xã viên đối tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.

hinh-anh-hop-tac-xa-la-gi-3

Xem thêm: 

Xã hội hóa giáo dục là gì? Bản chất, vai trò và ý nghĩa

Bản chất của nhà nước là gì? Đặc trưng và các mối quan hệ

Trên đây là bài viết cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ nhất về khái niệm hợp tác xã là gì cũng như đặc điểm và ưu nhược điểm của hợp tác xã. Nếu trong quá trình làm bài luận bạn còn gặp bất kì thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 096.999.1080 đề được tư vấn giải đáp.

Nguồn: Khoaluantotnghiep.com

Tag

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments